Copyright 2008 Ó Commander Bilgisayar Video Kayıt ve Montaj Stüdyosu. All rights reserved.
w3c
Vakıflar Haftası Şiirleri
Vakıf haftası konulu şiirler, vakıf şiiri
Vakıf İnsan

İnsanın hayırlısı
İnsana hizmet eden
Nerde yokluk acısı
Yetişir vakıf insan…

Dertlilerin dermânı
Hastaların ilacı
Âcizlerin imdâdı
Hızır’dır vakıf insan…

Okul, cami, aşevi
Akar sebil çeşmesi
Binbir hayır eseri
Hizmette vakıf insan…

“İnfak edin! ” emrine
Verdi malın vakfiye
Kimsesize yetime
Cömerttir vakıf insan…

Öğrenciye yurt, yuva
İlim, irfan okula
Garip, guraba, dula
Sığınak vakıf insan…

Hasbî hizmet ederler
Fahrî himmet ederler
Daim hikmet sezerler
Ne güzel vakıf insan...

Şahin Karataş
Vakıf

'Vakıf, vakıf' diyorlar,
Hiç mi hiç bilmezdim.
Sordum anneme,babama;
Anlattılar biraz.
Sonra koştum kitaplara,
Ve öğretmenlerime.

Vakıf yardım etmek,
Vakıf güzel işler demek,
Okul, eğitim, aydınlık onda;
O gelince gider karanlık.
Anladım ki;
Güzel işler yaparız biz,
Sonra ulusça seviniriz.
İsteriz ki kalkınsın vatan,
Bilgili insan dolsun her yan.

İşte vakıf, kısaca bu.
Kelimeler anlatamaz onu.
Biraz sevgi, biraz yardımlaşma;
Aydınlık, vakıfla gelir yurduma.
 
Ahmet Tok
VAKIF

Ülkemi baştan başa süsleyen bir kurumdur;
Binlerce vakıf eser târihî gurûrumdur.
Ben yapamasam bile buna benzer eserler
Kalanları korumak vazîfe şuûrumdur...

Vakfın eli değmemiş var mı bir sâha, bir yer?
Yakışır mı bizlere, geri kalırsak eğer:
Şu medenî milletler bizden örnek alarak
Yapıyorken faydalı, yeni binlerce eser!

İnsanlık başkasını düşünmeyi emreder;
“Yalnız kendin yaşama, hem de yaşat.” dînin der.
Elbirliği ederse, vakıf kurup insanlar;
Kalkar dünyâdan açlık, yokluk, cehâlet, keder...
 
Ekrem Kılıç
Vakıf

Harman olur buğdayım aş için
Tarlada tohumum uçan bir kuş için
Hangi derde derman olayım çare için
Damlayan sular göl olur vakıf için

Bir elin nesi var? iki el gerek
Önümüze çıkar hep bir engerek
Türlü türlü çıkan sorunlar için,
İmdada yetişen bir vakıf gerek

Ağaç dikilir imece ile orman olur
Dağ başını almış dik yamaçlar duman olur
Her bağın bir bağcısı olur da,
Vakıfsız bir dünya viran olur

Neyyir Can'ım can gelir gayri
Kuruyan damardan kan gelir gayri
Millet el ele birlik olmuşsa eğer,
Düze çıkar dağlar, vakıf olur gayri
 
Neyyir Arıbaş
Vakıflar

Ezelden ebede uzanan yola
Yüreklerimizle ördüğümüz handır
Dermanı biten ayağa kola
Umut zerk ettiğimiz kandır

Çeşmesiyle camisiyle
Kervansaray külliyesiyle
Abideleşen eserleriyle
Toplum dokusunun sergilendiği mekandır

Daralan kapılar onunla çıkar bola
Varlığı yoklukla barıştırandır
Manevi köşke çıkmak isteyen kula
İnsanlık adına verilen şandır

Güneşin doğarken saldığı ışıktır rengi
Melek himayesinde yücelir cengi
Ölümsüzler katında beklerken dengi
İlahi duygularımızın tescillendiği andır

Mirasımızın bekçisi
Sahipsizin sahipçisi
Vakıflar
Canana hayat veren candır
Canımıza can katan fermandır
 
Sevil Mısırlıoğlu
Vakıflar

Hatırlatır bize geçen günleri
Ceddimizden gelen bütün vakıflar
Yaşatıyor her an o şen günleri
Neslimize kalan bütün vakıflar

Uzunköprü’den tut, Malabadi’ye
Büyük şaheserdir Süleymaniye
Bir hizmet humması şehirden köye
Bize hizmet verir bütün vakıflar

Fukaranın teminatı, tapusu
Daim açık olsun hayır kapısı
Kimsesiz, düşkünün sağlam çatısı
Yaraları sarar bütün vakıflar

Köprüler kurulur halk geçsin diye
Çeşmelerden herkes su içsin diye
İmaret yapılır aş pişsin diye
Nimetleri serer bütün vakıflar

Vakıf cümlemizin ortak malıdır
Cami,köprü, çeşme yada yalıdır
Hepimizde hizmet aşkı doludur
Bağışları bekler bütün vakıflar.
 
İbrahim Alaattin Ateş
Derman Vakıflar Olsun

İster zengin bir kişi isterse devlet kursun,
İsterim ki her yerde birkaç vakıf bulunsun,
Öğrenciyse harçlığı, açsa karnın doyursun,
Çaresizin derdine derman vakıflar olsun.

Vakıf sade bir araç muhtaca varmak için,
Sıkılmadan gitmeli hizmetten almak için,
Yarışmalı dernekler yapılan Allah için,
Çaresizin derdine derman vakıflar olsun.

Yetimin de hakkını yedirmesin soysuna,
Soydurmasın hayıra verileni, yolsuza,
Karşı durmak gerekli haksızlığa, hırsıza,
Çaresizin derdine derman vakıflar olsun.

Yaralar elbet kalmaz vakıflar sayesinde,
Kayaturan gönlünde, ilinde ilçesinde,
Herkes biraz düşünür tartar ise nefsinde,
Çaresizin derdine derman vakıflar olsun.

Şevki Kayaturan
Vakıflar Haftası

Vakıf denince akla
Topluma bağış gelir;
Yardımlaşan bir millet
Sarsılmadan yükselir.

Hayırsever her yurttaş
Sırf bunun bilinciyle,
Para,mal,mülk bağışlar
Seve seve eliyle.

Büyük bağış yapanlar
Toplumda tanınırlar;
Unutulmaz adları
Takdirle anılırlar.

Muhtaç olan yurttaşın
Vakıf dinler sesini,
Eğer layık görürse
Destekler bütçesini.

Sosyal yatırımlarda
Büyük katkılar sağlar,
Böylece devletin de
Desteğidir vakıflar..
 
Naim Yalnız
Vakıflar

Yardım, dayanışma özüdür onun
Sevgi ve kaynaşma sözüdür onun
Yurdunu yücelten elli milyonun
Gözbebeği canlı şanlı vakıflar.

Toplumun refahı için didinen
Yoksula yardımı ilke edinen
Hizmet yarışında ileri giden
Ata yadigarı şanlı vakıflar.

Dolaş gör yöreni, sathı vatanı
Yurtta vakıf kuran atanı tanı
Her yerde bir eser, bir canlı anı
Tarihi yansıtan şanlı vakıflar.

Vermeyi almaya tercih edenler
Mülkünü millete bahşeyleyenler
Dev eser bırakıp öyle gidenler
Rahmetle anarız sizi vakıflar.

İbrahim ATEŞ
Vakıflar

Sayısız yaraya merhem oldunuz,
Yuvasız yavruya yuva kurdunuz,
Her hizmeti önlerine serdiniz,
İnsan abidesi yüce vakıflar.

Hastalara ilaç alıp koştunuz,
Düşkünlere siz her zaman dostsunuz.
Hem kazaya, hem kültüre koştunuz,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Sarılamayan yara kalmaz sayende
Çıkar gözetmeksizin sen bu gayende,
Kimsesizi güldürdük biz sayende,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Amacın hep hizmet etmek insana,
Yardımını esirgemedin bana,
Nice saygı, nice hürmet hep sana,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Hakkı ÇEBİ
Vakıflar

Geçmişten bugüne ve bugün bile,
En güzel bir sosyal kurumdur vakıf…
Bir hayır, bir sevap olmuş vesile
Türk ruhuna uygun durumdur vakıf

Yapanlar dünyayı yaşamış, doymuş
Onlar ki varlıklı paşaymış, beymiş
Ebedi olmaya ne güzel şeymiş,
İslam’da ne iyi yorumdur vakıf…

Bizim tarihimiz dolu şeref, şan
Dünyada olmayan bize yakışan,
Vakıflar her yeri eylemiş vatan,
Tarihim, geçmişim varımdır vakıf…

Zengin olanların yaptığı eser,
Ölümden sonraki yaşayan değer,
Türklerin gittiği her diyar her yer,
Saz’ımdır, cura’mdır tar’ımdır vakıf…

Her fakir, her müşkül hatta her hane,
Görüp gideceği varmış bir tane,
İmaret, zaviye ve hastane,
Üç kıt’a, Balkanlar, Kırımdır vakıf…

Belde belde şehir şehir bu kurum,
İslam’ın Türklükle bulduğu yorum,
Bütün Anadolu,Bursa,Erzurum
İstanbul,Kayseri,Çorumdur vakıf…

Bugünde hizmeti olan vakıflar,
Sanmayalım yalnız dört sade duvar,
Orada hasenat, hayır dua var
Düzendir, sistemdir forumdur vakıf…

Gürsoy Solmaz
Vakıflar

Yardımlaşmak insanlığın özüdür,
Bir emirdir, hem peygamber sözüdür,
Yardım etsen gülen fakir yüzüdür,
Fakire kucaktır, evdir Vakıflar.

Tarihe bak, nice ferman görürsün.
Çevrene bak, yüce hanlar görürsün.
Konya’ya bak, Mevlana’yı görürsün.
Bir tarihtir, bir kültürdür Vakıflar.

Biz insanız hastalanır, ölürüz.
Bazen işsiz, bazen aşsız kalırız.
Bir köşeden yardım eli ararız.
Düşküne uzanan eldir Vakıflar.

Okullar açılır, yurtlar açılır.
Okuyacak kimsesizler seçilir.
Kazan kaynatılır, çorba içilir.
Aştır, iştir, dosttur bize Vakıflar.

Fakire, yoksula açar kucağını,
Zengin, bu da senin tüten ocağına,
Güzel yurdumuzun dörtbir bucağına,
Sancak sancak tutsun Vakıflar.

Okullara sınıf açar, yer açar,
Hastalara bölüm açar, ev açar,
Hayvanlara barınacak yer açar,
Bir ocaktır, bir yuvadır Vakıflar.

Öğrenciye yemek verir, burs verir,
Yardım eder, gerekirse kurs verir.
İlim verir, irfan verir ders verir,
Çok iş yapar, çok çalışır Vakıflar.

Aş evleri, iş evleri açılsın,
Gönüllere bir ferahlık saçılsın.
Kanat çırpıp semalara uçulsun.
Yakıt olur, kanat olur Vakıflar.

Anlatmak çok zordur vakfın özünü,
Mevlana söndürmesin vakfın közünü,
Ak eylesin o cihanda yüzünü,
Hayır için bir kapıdır Vakıflar.
Vakıfım

Ah o vakıflar
Görünüşü
insanlara yardım eli uzatması
Ne güzeldir.
İnsanları sever
Her işi yardımdır.
Yoksul aileleri sevindirmek ondan sorulur.
Vakıf

Harman olur buğdayım aş için
Tarlada tohumum uçan bir kuş için
Hangi derde derman olayım çare için
Damlayan sular göl olur vakıf için

Bir elin nesi var? iki el gerek
Önümüze çıkar hep bir engerek
Türlü türlü çıkan sorunlar için,
İmdada yetişen bir vakıf gerek

Ağaç dikilir imece ile orman olur
Dağ başını almış dik yamaçlar duman olur
Her bağın bir bağcısı olur da,
Vakıfsız bir dünya viran olur

Neyyir Can'ım can gelir gayri
Kuruyan damardan kan gelir gayri
Millet el ele birlik olmuşsa eğer,
Düze çıkar dağlar, vakıf olur gayri

Neyyir Arıbaş
Milli Eğitim Vakfı

Bir umut belirdi uzaklardan,
Bir güneş gibi parıldayan,
Açtı kollarını biz çocuklara,
Okumak isteyen biz yarınlara.

Milli Eğitim Vakfıydı bu güneşin adı.
Yetiştirdi bağrında sayısız fidanları,
Her bir fidan büyüdü sevgiyle ve bilgiyle,
Vatanın dört bir yanı geleceğe aydınlandı.

Bu değerli varlığın bilmeliyiz kıymetini,
Öğrencisi, öğretmeni birlikte elele,
Yüceltmeliyiz bu eğitim seferberliğini
Herkese duyuralım kalbimizdeki meşaleyi.


Cihangir ACU
Vakıflar haftası Mayıs ayının 2.haftası kutlanmaktadır.

     Daha önce 3-9 Aralık tarihlerinde kutlanan Vakıfar Haftası (halen birçok kaynakta 3-9 Aralık olarak geçmektedir) Mayıs ayının 2.haftasında kutlanmaktadır.


     İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği 26/12/2005 tarih ve 8771 sayılı yazıda Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 12/12/2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.15.00-051/3529-20362 sayılı yazısı ilgi alınarak; daha önce Aralık ayının ilk haftası olan “Vakıflar Haftası”nın 2001 yılından itibaren Mayıs ayının ikinci haftası olarak değiştirilmesine rağmen, değişikliğin bazı kurum ve kuruluşlarına duyurulmamış olması sebebi ile, bu kurum ve kuruluşlar tarafından “Vakıf Haftası” kutlama etkinliklerinin hala Aralık ayının ilk haftası içerisinde yürütüldüğüne dair Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü gerekli açıklamaları yapmış ve bu bilginin de ilgili kurum ve kuruluşlara, kişilere iletilmesini bildirmiştir.
Vakıf Haftası

Vakıf sözü ne demek,
Bunu herkes öğrensin;
Vakıf kuruluşların,
Ne olduğunu bilsin.

Hayır sever bir zengin,
Ya da devlet adamı,
Bir çeşme yaptırmışsa,
Suyu her an akmalı.

Şehirleri süsleyen,
Camilere iyi bak;
Yeni kuşak korursa,
Topluma yarar sağlar.

İnsanlık hazinesidir.
Vakıf ise bir hizmet,
Bizler hizmet edersek,
Gelişir medeniyet.

Adı her an anılır,
Yurda hizmet verenin,
Bir de vakıf olursa,
Ölmeden kalır ismin.

Sait KIRKGÖZLÜ